30 лиспопада 2023 року, четвер, 20:24
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
Проєкт регуляторного акта - рішення сесії Кагарлицької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади»

Повідомлення 

про оприлюднення проєкту регуляторного акта - рішення сесії Кагарлицької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади»

 

Цей регуляторний акт розроблений з метою врегулювання правовідносин між Кагарлицькою міською радою, її виконавчими органами та розповсюджувачами зовнішньої реклами з приводу надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладання договорівпро надання в користування місць, які знаходяться в комунальній власності для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, контролю за дотриманням Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади та відповідальність за їх порушення, визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громад, а також інших відносин у сфері зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, з урахуванням змін, що відбулись у чинному законодавстві України.

Зауваження та пропозиції приймаються розробником проекту регуляторного акта – юридичним відділом Управління правового забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Кагарлицької міської ради – протягом місяця з дня оприлюднення на сайті Кагарлицької міської ради http://kagarlyk-mrada.gov.ua

- на поштову адресу: 09201, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, 1.

- на електронну адресу: kagarlyk_rada@ukr.net

 

Юридичний відділ Управління правового забезпечення

та комунальної власності виконавчого комітету Кагарлицької міської ради

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Кагарлицької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми

 

Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області" була утворена Кагарлицька міська територіальна громада.

На сьогоднішній день немає документу на місцевому рівні, який би регламентував розміщення зовнішньої реклами у всіх населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади.

Зазначена проблема потребує державного регулювання господарських відносин – рішення Кагарлицькоїї міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади» стане базовим документом та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Кагарлицької міської територіальної громади.

 

Визначення причини виникнення проблеми.

Враховуючи роз’яснення Державної регуляторної служби України щодо прийняття регуляторних актів радами територіальних громад та необхідності дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким зазначено, що відповідно до статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»: 

повноваження сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

після припинення повноважень сільських, селищних, міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради територіальної громади, що увійшла до об’єднаної територіальної громади, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.

сільська, селищна, міська рада, обрана об’єднаною територіальною громадою, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Також, згідно із абзацами 13 та 14 пункту 6-1 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» після закінчення повноважень рад, що припиняються, їхніх виконавчих комітетів, сільського голови, який одноособово виконував функції виконавчого органу сільської ради, що припиняється, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб; новообрана рада, її виконавчий комітет можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних органів місцевого самоврядування, правонаступниками яких вони є, та їх посадових осіб.

Таким чином, рада об’єднаної територіальної громади  набуває регуляторних повноважень на приєднаних територіях.

Регуляторні акти, прийняті радами територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади продовжують діяти до внесення змін або визнання такими, що втратили чинність сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою.

Згідно з частиною дванадцятою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом.

 У разі необхідності поширення дії чинних регулювань на нові території з метою дотримання вимог Закону та забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання територіальних громад, що увійшли до складу об’єднаної територіальної громади, діючі регуляторні акти підлягають перегляду з обов`язковим дотриманням всіх процедур, встановлених Законом.

На території Кагарлицької міської територіальної громади немає документу, який би регламентував розміщення зовнішньої реклами у всіх населених пунктах громади.

Водночас у сфері реклами діють такі нормативно правові акти:

- Закон України «Про рекламу»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03. No 2067.

Неврегульованість цього питання призводить до стихійного розміщення об’єктів зовнішньої реклами з порушенням технічних вимог, виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу встановленої зовнішньої реклами, недотримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, що належать на праві комунальної власності Кагарлицькій міській раді, відсутності регулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами.

 

Оцінка важливості проблеми.

Важливість проблеми відсутності єдиного уніфікованого нормативно правового акту в сфері встановлення зовнішньої реклами полягає в необхідності забезпечення дотримання вимог техніки безпеки, діючого законодавства при здійсненні процедури видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, а також необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури населених пунктів.

 

Основні групи (підгрупи) на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

Громадяни

+

-

 

Держава

+

-

 

Суб’єкти господарювання

+

-

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

-

 

 

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Проблема не вирішується ринком, оскільки перебуває в площині нормативно-розпорядчих функцій влади, і може бути вирішена лише прийняттям належного регуляторного акта на місцевому рівні.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття цього проекту рішення Кагарлицької міської ради, не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, тому, що він не відповідають встановленим на теперішній час вимогам чинного законодавства.

У зв’язку з цим, керуючись Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» було підготовлено відповідний проект рішення Кагарлицької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади», який передбачає розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах громади відповідно до чинного законодавства України.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

               Вказаний регуляторний акт має врегулювати наступні проблеми: 

1)  створення єдиних організаційно–правових та економічних засад врегулювання діяльності у сфері розміщення  зовнішньої рекламина території Ковельської територіальної громади

2) приведення діючого нормативного акту, яким регулюється питання розміщення зовнішньої реклами,  до вимог чинного законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами;

3)  створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами на території Ковельської територіальної громади;

4) створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку у місті Ковелі та на усій території громади.

Врегулювати питання, пов'язані з:

1) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради;

2)  встановлення порядку та умов надання, внесення змін, погодження та анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

3) створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами;

4)  визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування спеціальних  конструкцій, які перебувають у комунальній власності;

5) встановлення чіткого розміру плати за користування місцями, що належать до комунальної власності, для розміщення рекламних засобів з урахуванням зонування;

6)  забезпечення прозорості при розрахунках плати за тимчасове користування місцями для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громадидля всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;

7) ефективне використання комунальної власності громади;

8) збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються два способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не врегульовує механізм розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання та  надає можливість затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, регулювати відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами, а також забезпечить  виконання на території громади положень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами).

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу органів місцевого самоврядування 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

 

Зменшення  надходжень до бюджету. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Впровадження чіткого механізму із видачі дозволів, врегулювання взаємодії Кагарлицької міської ради із суб’єктами господарювання.

Збільшення надходжень до бюджету.

Витрата часу на розробку та прийняття регуляторного акту.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Інформаційна необізнаність громадян щодо товарів та послуг, які виробляють (пропонують) суб’єкти господарювання

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Проінформованість населення про товари, роботи та послуги, соціально-культурні заходи, тощо.

Впорядкування та покращення естетичної привабливості населених пунктів громади.

Реалізація проєкту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з  бюджету.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

4

 

    7

 

11

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

36 %

 

  64%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Отримання дозвільної документації у встановленому законодавством порядку та визначені строки.

Забезпечення розвитку ринку рекламних послуг для суб’єктів господарювання.

Плата за користування місцем розташування зовнішньої реклами. 

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливості суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на всі території  Кагарлицької міської територіальної громади.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території громади. Затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади та Положення про визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громадиматиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

1 (цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті)

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

4 (цілі регуляторного ата, які можуть бути досягнуті повністю)

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повністю та нададуть можливість користуватися врегульованим, єдиним, прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами. Положення проєкту регуляторного акта врегульовують відносини суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Цілі не будуть досягнуті, оскільки в чинному законодавстві не існує єдиного нормативного акту, який би чітко визначав порядок отримання дозвільних документів у сфері розміщення зовнішньої реклами.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Введення в дію запропонованого регуляторного акта спростить процедуру одержання дозвільних документів у сфері розміщення об'єктів зовнішньої реклами для суб’єктів господарювання. Збільшення надходжень до бюджету.

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акту. Збільшення плати за користування місцем для розміщення рекламного засобу.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами.

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі, не надасть можливості суб’єктам господарювання у сфері рекламних послуг отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької територіальної громади. Дана альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, що у свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. На дію цього регуляторного акта може вплинути зміна чинного законодавства; економічна криза, наслідком якої може стати нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання та відмова від здійснення господарської діяльності.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

 

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території  Кагарлицької міської територіальної громади.

Механізм дії: запропонований регуляторний акт, який  спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, регулює відносини, що виникають у зв'язку із розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади та визначає порядок надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Зокрема, визначаються повноваження робочого органу, процедура погодження, отримання, продовження дозволу, внесення змін в технологічні схеми, розрахунку плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів, вимоги до зовнішньої реклами, тощо.

Прийняття даних Правил надасть можливість  виконачому комітету Кагарлицької міської ради видавати дозволи на розміщення зовнішньої реклами на території громади, що у свою чергу сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері рекламних послуг. Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради здійснюватиме моніторинг  розміщення зовнішньої реклами на території всіх населених пунтків громади.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

 • розробка проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади»;
 • оприлюднення проєкту рішення Кагарлицької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади» та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій;
 • затвердження проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади» на сесії  Кагарлицької міської ради;
 • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації.

 

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання,  та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акта.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для реалізації регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з місцевого бюджету.

Підготовка документів не потребує наявності кваліфікаційних або ліцензійних сертифікатів. Передбачаються витрати робочого часу учасників процедури.

Населення громади буде проінформовано через засоби масової інформації.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Проєкт регуляторного акта є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та в разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету збільшаться;
 • рівні умови для всіх розповсюджувачів зовнішньої реклами;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, а також населення громади;
 • дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають намір розмістити об’єкти зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської ради.

 

IX.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним та соціологічним методами.

За результатамипроведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань,вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Міський голова                                                                            Олександр ПАНЮТА

 

 

 

 

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА VIIIСКЛИКАННЯ

ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ

 

..2023 №      -  - VIІI                                                     м. Кагарлик

 

Про затвердження  Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади

 

 

З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, керуючись  статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, сесія Кагарлицької міської ради вирішила:

 

 1. Затвердити «Правила розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади» згідно з Додатком №1.
 2. Затвердити Робочий орган – комісію з питань розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади в складі згідно з Додатком №2.
 3. Надати право Кагарлицькому міському голові вносити зміни до персонального складу Робочого органу – комісії з питань розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади.
 4. Вважати таким, що втратили чинність, рішення сесії міської ради від 26.05.2016 № 94 - VІІІ -VІІ «Про затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Кагарлика».
 5. Рішення набирає чинності з дня опублікування в засобах масової інформації.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства,  промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва торгівлі та побуту;

 

 

Міський голова                                                    Олександр ПАНЮТА               

                            

  Додаток № 1

до рішення сесії Кагарлицької міської ради

                                                                                      від 2023 №_______

 

 

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами на території

Кагарлицької міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, (далі – Правила) регулює правові відносини між виконавчим комітетом Кагарлицької міської ради та фізичними і юридичними (незалежно від форм власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади, та визначає порядок надання дозволів на її розміщення.

1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

алея— тверде покриття в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Кагарлицької міської ради;

дозвіл— документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

робочий орган – виконавчий орган Кагарлицької міської ради, уповноважений видавати документ дозвільного характеру з розміщення зовнішньої реклами;

місце розташування рекламного засобу— площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка— елемент дороги, вулиці, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції— тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспоранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличказ інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного  чи наданого у користування приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане приміщення, не вважається рекламою.

1.3. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу», Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (далі - Типові правила).

1.4. Дія цих Правил поширюється на всю територію Кагарлицької міської територіальної громади, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі на відкритих майданчиках, на вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності – фізичними та юридичними особами.

1.5. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, виданих на підставі рішень виконавчого комітету Кагарлицької міської ради та у порядку, встановленому цими Правилами.

1.6. Видача (відмова у видачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Кагарлицької міської ради забороняється.

1.7. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів.

 

2. Повноваження робочого органу.

 

2.1. Робочим органом для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади (далі робочий орган) є Комісія з питань розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади. Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

2.2. До повноважень робочого органу належать:

2.2.1. розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

2.2.2. надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

2.2.3. прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

2.2.4. підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особамизгідно п. 4 Порядку) чи про відмову у його наданні;

2.2.5. видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Кагарлицької міської ради;

2.2.6. ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

2.2.7. подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

2.2.8. підготовка і подання виконавчому комітету Кагарлицької міськоїради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

2.2.9. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

3. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

 

3.1. Для одержання дозволу заявник подає адміністратору Відділу - Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кагарлицької міської ради заяву за формою згідно з Додатком 1, до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

3.2. За наявності документів, передбачених пунктом 3.1. цих Правил, заява реєструється адміністратором у Відділі - Центрі надання адміністративних послуг. Заява та документи, що додаються до неї, передаються адміністратором до робочого органу у день реєстрації.

3.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

       Строк видачі дозволу згідно форми, встановленої Додатком 2 Правил або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

4. Погодження дозволу

 

4.1. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади - Київськоюобласноюдержавною адміністрацією - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Агентством відновлення або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

 Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочиморганом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді вищезазначеним органам, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочомуоргану.

У разі ненадання органамипогодження протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

4.2. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

4.3. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, готує проект рішення виконавчого комітету.

4.4. Виконавчий комітет приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

 1. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
 2. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.
 3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.
 4. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
 5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий  орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється власником рекламного засобу.

Плата за надання робочиморганом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється відповідно до Положення про визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громади(Додаток 3), а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
 2. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власностівноситься на підставі договору про надання в користування місць, які знаходяться в комунальній власності  для розміщення об’єктів зовнішньої реклами (Додаток  4).  
 3. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

 1. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами

 

 1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

5.1.1. розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах5.6-5.9 цих Правил;

5.1.2. розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

5.1.3. освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

5.1.4. фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

5.1.5. на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

5.1.6. нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

5.1.7. у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

5.2.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

5.2.2. у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.2.2. на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення;

5.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

5.4. Розміщення реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

5.5. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 5.1-5.4 цих Правил, є вичерпним.

5.6.  Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.7. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

5.8. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

5.9. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.10. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.11. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції .

5.12. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

5.13. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються, відповідно до проектної документації на об’єкт;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавствомта цим Порядком.

5.14. Демонтаж вивісок чи табличокздійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, таархітектурним вимогам,державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормамта  вимогамцьогоПорядку;

порушення благоустрою території. 

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

6. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність

за його порушення

 

6.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює юридичний відділ Управління правового забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету Кагарлицької міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

6.2. У разі порушення Правил розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа відділу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, готує проект звернення до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

6.3. У разі невиконання цієї вимоги виконавчим комітетом Кагарлицької міської ради подається інформація спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

   Секретар ради                                                  Людмила ДЕМИДЕНКО

 Додаток1

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради)

 

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої _________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _____________________________________________________________________________
                                     (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
_____________________________________________________________________________
                                                        місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особиабо ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________________________

Телефон (телефакс) ____________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ___________________________________________________________________
                                                                  (літерами)

Перелік документів, що додаються _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявникабо уповноважена
ним особа  


_________________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П. 

 

 

 

Додаток 2

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
                                                                        (дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

                                                                                             Додаток  3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для

розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України  „Про рекламу”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, і визначає порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності.

 

2. Визначення площі місця розташування рекламного засобу

2.1. Розрахунок плати за тимчасове користування місцями для розташування зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громади, здійснюється за формулою:

                            

П= S х Т (тільки для наземних конструкцій)

 

           Де: S - площа місця розташування спеціальної конструкції — визначається відповідно до п.32 Постанови  Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами» та п.4.10 Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади;

          Т - базовий тариф, розроблений на базі % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 01 січня поточного року (таблиця 1);

           При підрахунку площі рекламної конструкції плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

2.2. Площа місця розташування наземного та дахового рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.

2.3. Площа місця розташування не наземного та не дахового рекламного засобу дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

2.4. За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів короткострокової реклами, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується згідно терміну використання.

2.5. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламоносія  у період, коли цей рекламоносій ще  не встановлено на це місце.

 

3. Порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

3.1.  Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі договору з міською радою і зараховується в міський бюджет. 

3.2. Плата, передбачена пунктом 2.1 та 2.2 Положення, обчислена без урахування ПДВ, яке сплачується згідно з чинним законодавством України.

3.3. Заборгованість по сплаті за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів стягується відповідно до діючого законодавства.

3.4. Розмір плати за користування міською територією під час проведення масових заходів, рекламних компаній, виставок, шоу тощо визначається згідно з відповідним договором, що укладається міською радою з організаторами таких заходів.

3.5. Контроль за поступленням плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів покладається на відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Кагарлицької міської ради.

3.6. Підставою для укладання договору про надання в користування місць, які знаходяться в комунальній власності  для розміщення об’єктів зовнішньої реклами є дозвіл, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці.

3.7. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем (для розміщення РЗ), яке перебуває у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громади при відсутності рекламного засобу.

3.8. Власник рекламного засобу звільняється від сплати за користування місцем,яке знаходиться в комунальній власностіна термін, протягом якого розміщена соціальна реклама та на цей термін робочим органом продовжується дія дозволу.

 

 

Таблиця 1

з/п

Вид рекламного засобу

Одиниця виміру

за м2.

Базова плата за місяць,

у % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 01 січня поточного року

 1.  

Щит, що стоїть окремо (білборд)

за 1 м2

1 % 

 1.  

Щит, що стоїть окремо (білборд) та перебуває у комунальній власності

за 1 м2

2 %

 1.  

Щит, що стоїть окремо (білборд) та перебуває у комунальній власності (у передвиборчий період)

за 1 м2

6 %

 1.                                                                                                                                                         

Щит на фасаді будинку                   

 

за 1 м2

1 %

 1.  

Щит на тимчасовій споруді, на території буд майданчика

за 1 м2

1 %

 1.  

Тимчасова виносна спеціальна конструкція 

за 1 м2

1 %

 1.  

Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоїть окремо

за 1 м2

1 %

 1.  

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді     

за 1 м2

1 %

 1.  

Телефонна кабіна, урна, лава, інші елементи зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії

за 1 м2

1 %

 1.  

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії

за 1 м2

1 %

 1.  

Натяжний банер, панно

за 1 м2

1 %

 1.  

Кронштейн за одиницю на стовпі

шт.

2 %

 

 

 

 

 

                 Додаток 4

  

ДОГОВІР   №_____

про надання в користування місць, які знаходяться в комунальній

власності  для розміщення об’єктів зовнішньої реклами

              м. Кагарлик                                                                     "____”_________" 20___ року

 

Кагарлицька міська рада, надалі іменована «Власник», в особі міського голови____________________, який діє на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, та

_______________________________________________________ надалііменоване (іменований) «Користувач», в особі________________________________________________,

який діє напідставі__________________________________________________уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. „Власник” надає „Користувачу” в тимчасове користування місця (земельні ділянки) для розміщення об’єктів зовнішньої реклами (рекламні засоби), а „Користувач” розміщує рекламні засоби у відповідності до вимог „Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади” та виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, а також здійснює оплату за користування місцями, які знаходяться в комунальній власності для розміщення  зовнішньої реклами.

1.2. Всі необхідні відомості щодо місця розміщення рекламного засобу та його конструкції наводяться в дозволі на розміщення зовнішньої реклами та у Відомості щодо об’єктів зовнішньої реклами, що є додатком 1 Договору .

2. Права та Обов’язки „Власника”.

2.1. «Власник» має право:

2.1.1. здійснювати за рахунок «Користувача» демонтаж та монтаж об’єктів зовнішньої реклами на новому місці у разі виникнення необхідності проведення реконструкції, ремонту об’єктів або нового будівництва на місцях  розташування об’єктів зовнішньої реклами.

2.1.2.

2.2. «Власник» зобов’язується:

2.2.1 Надати в тимчасове користування місця для розміщення рекламних засобів після оформлення в установленому порядку Дозволу на розміщення зовнішньої реклами, вказані в Додатку № 1.

2.2.2.  Не надавати місця, передані «Користувачу», в експлуатацію іншим особам протягом терміну дії цього договору.

2.2.3. Забезпечувати «Користувачу»протягом терміну дії договору вільний доступ до переданих в експлуатацію місць для монтажу або демонтажу рекламоносіїв і їх обслуговування.

2.2.4.У разі зміни порядку визначення розміру плати за користування місцями, затвердженого рішенням Кагарлциької міської ради, «Власник» зобов’язаний з моменту внесення таких змін здійснити перерахунок суми, передбаченої п. 4.1. договору.     

2.2.5 Скласти Калькуляцію плати за користування місцями розміщення рекламних засобів для „Користувача” у відповідності з діючими Правилами та Положенням про визначення розміру плати за тимчасове користування місцями для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Кагарлицької міської територіальної громади, що є Додатком 2 до Договору.

3. Права та Обов’язки „Користувача”.

3.1. «Користувач» має право:

3.1.1. Використовувати надані йому місця для розміщення на них спеціальних конструкцій з дотриманням положень цього договору.

3.2. «Користувач» зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно і в повному обсязі вносити на рахунок міського бюджету плату за тимчасове користування місцями розміщення об’єктів рекламних засобів згідно з розділом 4 цього договору.

3.2.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами не має права вносити зміни та доповнення до затвердженої проектної документації на конструкцію рекламних засобів без узгодження з «Власником».

3.3.3. Розміщувати рекламний засіб згідно з виданим дозволом на розміщення зовнішньої реклами.

3.2.4. Виконання земляних і будівельно-монтажних робіт для монтажу (реконструкції, демонтажу) засобів зовнішньої реклами або улаштування їх місць, мереж електропостачання здійснювати в установленому порядку, з обов’язковим відновленням благоустрою місця робіт (території, споруди) у передбачений ордером термін, погоджений уповноваженим представником „Власника”. Розміщування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій здійснювати згідно з вимогами утримувачів зазначених комунікацій. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснювати відповідно до вимог, передбачених законодавством.

3.2.5. Монтаж (демонтаж) рекламних засобів, електромонтажні роботи здійснювати із залученням спеціалізованих підприємств, установ та організацій з додержанням вимог техніки безпеки. Монтаж дахових та інших складних рекламних засобів на будівлях і спорудах виконувати після проведення технічної експертизи їх несучої здатності при додатковому навантажені від засобу реклами.

3.2.6. Забезпечити рекламні засоби маркуванням на їх каркасі: найменуванням „Користувача”, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

3.2.7. Систематично перевіряти зовнішній стан рекламних засобів та розміщення реклами, утримувати рекламні засоби та розміщену рекламу у відповідності до вимог „Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади”.

3.2.8. За власний рахунок здійснювати демонтаж та монтаж рекламних засобів у зв’язку з необхідністю переміщення їх на нове місце у разі ремонту, реконструкції та будівництва місця розташування рекламного засобу, якщо інше не обумовлено договором.

3.2.9. Відновлювати пошкоджені під час монтажу (демонтажу) або експлуатації рекламного засобу елементи благоустрою, в тому числі дорожнє (тротуарне) покриття, зелені насадження, фасади будинків і споруд. Якщо відновлення зазначених об’єктів здійснюється іншими підприємствами чи службами, в повній сумі відшкодовувати понесені ними витрати. Дотримуватись під час розташування рекламного засобу всіх інших вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, в тому числі «Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади» а також цього договору.

3.2.10. Після закінчення строку дії дозволу, якщо дозвіл на новий строк не продовжений:
- протягом п’яти робочих днів провести демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу;

- протягом трьох робочих днів після демонтажу рекламного засобу (якщо інший строк не обумовлено ордером) відновити пошкоджені елементи благоустрою, в тому числі дорожнього (тротуарного) покриття;

- здійснити оплату за період фактичного користування місцем розташування рекламного засобу відповідно до розділу 4 цього договору.

3.2.11. Надавати  поверхні для розміщення соціальної реклами протягом 30 календарних днів в рік.

3.2.12. Нести відповідальність за наслідки спричинені руйнуванням  об’єкта зовнішньої реклами.

 

3.2.13. У разі зміни свого найменування, юридичної та поштової адреси, телефону, банківських реквізитів в триденний термін, у письмовій формі, повідомити робочий орган („Власника”).

4. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

4.1. За тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу «Користувач» сплачує плату у розмірі ___________________ на місяць, _________________ на рікдо міського бюджету (додаток № 1).

4.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування може вноситися щомісячно, рівними частками, протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Внесення плати за майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року. У разі визначення Договору недійсним одержана плата за фактичний строк користування місцем розташування рекламного засобу не повертається.

4.3. Нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється з моменту реєстрації дозволу робочим органом виконкому.

5. Відповідальність сторін.

5.1. У разі порушення своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим договором.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків „Користувач” за цим договором несе наступну відповідальність:

5.2.1. У разі несвоєчасної оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу „Користувач” сплачує, за кожний прострочений день, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня. Кошти зараховуються до місцевого бюджету.

5.3. У випадках порушень „Правил благоустрою міста Кагарлика”, „Правил розміщення зовнішньої реклами на території Кагарлицької міської територіальної громади”, «Користувач» несе відповідальність згідно з законодавством.

6. Демонтаж та переміщення рекламного засобу.

6.1. Демонтаж рекламного засобу після закінчення строку користування місцем розташування, а також у разі дострокового розірвання договору здійснює „Користувач” в п’ятиденний термін.

6.2. У разі переміщення рекламного засобу на нове місце в зв’язку з ремонтом, будівництвом, реконструкцією місця розташування, поновлення користування попереднім місцем здійснюється згідно з чинним законодавством. У разі відмови від переміщення рекламного засобу збитки „Користувачу” не відшкодовуються.

7. Строк дії договору та умови його здійснення.

7.1. Договір набирає чинності з _______ року і діє до ___________ року

8. Дострокове розірвання договору.

8.1. Договір може бути розірваний достроково „Власником”:

8.1.1. У разі скасування в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами у випадках:

- невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом 6-ти місяців;

- не переоформлення дозволу в установленому порядку;

8.1.2. У разі несплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу протягом 2-х місяців після закінчення встановленого строку платежу.

8.2. „Власник” повідомляє в письмовій формі „Користувача” про намір розірвання договору не пізніше, ніж за 7 днів до дати розірвання договору. „Користувач” повинен не пізніше п’яти днів після дати розірвання договору здійснити демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу, відновити пошкоджені елементи благоустрою згідно з п.3.9. договору та погасити всю заборгованість з виплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за весь період фактичного користування.

8.3. Договір може бути розірвано достроково „Користувачем” у разі скасування дозволу за письмовою заявою „Користувача” у зв’язку з його відмовою від подальшого розташування рекламного засобу.

8.4. У разі відмови від подальшого користування місцем розташування рекламного засобу (розміщення зовнішньої реклами) „Користувач” повинен:

- надати письмову заяву про скасування дозволу у зв’язку з цією відмовою;

- протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття виконкомом міської ради рішення про скасування дозволу здійснити демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу, з відновленням пошкоджених елементів благоустрою та погасити всю заборгованість виконкому з оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за весь період фактичного користування.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору, якщо це невиконання або неналежне виконання було викликано обставинами непоборної сили, які сторони не були спроможні ані передбачити, ані запобігти.

10. Вирішення спорів.

10.1. Спори, що виникають за цим договором або у зв’язку з ним, вирішуються у встановленому законом порядку.

11. Різне.

11.1.Договір складений у 2-х автентичних примірниках українською мовою та має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни і доповнення до цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін шляхом укладання додаткових угод.

 

12. Юридичні адреси і підписи сторін

 

Підписи сторін

          «Власник»                                                                   «Користувач»

 

_______________________                                _______________________

 

М.п.                                                                                  М.п.

 

                                               

 

 

Додатки до договору №  ____  від ___________ року

 

                  1. Відомості щодо об’єктів зовнішньої реклами.

                  2. Калькуляція плати за користування місцями розміщення рекламних засобів.

                 

 

 

Додаток № 2

до рішення сесії міської ради № –VІІІ від.2023 р

 

 

Комісія

з питань розміщення зовнішньої реклами на території

Кагарлицької міської територіальної громади

 

Керівник робочого органу

Будюк Ігор Сергійович

Заступник міського голови з питань економіки, інвестиційної політики, правоохоронної діяльності, містобудування, архітектури, комунальної власності, благоустрою

та житлово-комунального господарства, голова робочої комісії.

 

Секретар робочого органу

Лисова Світлана Миколаївна

Начальник юридичного відділу Управління правового забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради.

 

Члени  робочого органу

Гриценко Андрій Віталійович

 

Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування та ЖКГ виконавчого комітету міської ради.

Зеленько Владислав Петрович

Директор Комунального підприємства Кагарлицької міської ради «Житлово-експлуатаційна організація».

Стеценко Микола Іванович                     

Директор Комунального підприємства Кагарлицької міської ради «Міськрембудсервіс».

Хайло Володимир Валентинович

Начальник відділу комунальної власності та орендних відносин Управління правового забезпечення та комунальної власності виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                                  Людмила ДЕМИДЕНКО

 
архів Опитування
Де Ви пропонуєте розмістити в Кагарлику Алею слави Героїв, які загинули під час російсько-української війни:
біля пам’ятника Героям Небесної Сотні
40 (9.24 %)
біля головної адмінбудівлі міської ради на місці існуючих стендів
284 (65.59 %)
у Кагарлицькому парку вздовж алеї, що веде від фонтану до Меморіалу Слави
99 (22.86 %)
маю власний варіант
10 (2.31 %)
архів Анонси подій

29.08.2023 року  з 10.00 до 12.00  у Кагарлику здійснюватиме прийом громадян  начальник Обухівської РВА Микола Миколайович КРАВЧУК.

Прийом відбуватиметься в приміщенні міської ради (вул.Героїв Небесної Сотні,1). Попередній запис за телефонами:  6-09-81 (Кагарлицька міська рада);  (04572)5-09-16 (Обухівська районна військова адміністрація).

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні  04573-6-12-10,

04573-6-09-81 

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

     ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

     тел.  04573-6-09-83   

Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити ремонтні роботи  у мережах Кагарлицької та Ржищівської громад. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії  в таких населених пунктах:

Публікуємо графік "ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ" жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ:

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВОЛОНТЕРІВ, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА БІЖЕНЦІВ УКРАЇНИ звертається з проханням долучитися до ініціативи «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВОЛОНТЕРІВ УКРАЇНИ Міжнародної асоціації волонтерів, переселенців та біженців України».  

БФ «Об’єднання світових культур» / United World Cultures Foundation / UWCF, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, Українська молодіжна правнича асамблея проводять ІІІ Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», приурочений до Дня Незалежності України:

ГО «Вектор прав людини» запрошує до участі у поглибленій тренінговій програмі «Допомога допомагаючим» для спеціалістів та спеціалісток, які надають правову, психологічну та психосоціальну допомогу потерпілим від війни рф проти України.

До 32-ї річниці Незалежності України  організовується проведення Всеукраїнського конкурсу творчих проєктів «Код Нації». Конкурс відбуватиметься з 10 липня по 30 вересня 2023 року та має такі етапи:

Публікуємо витяг із наказу  "ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ":

У зв’язку з проведенням робіт із метою забезпечення виконання вимог до дизайну офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, затверджених Наказом Міністерства Цифрової трансформації України від 23 червня 2022 року №57,  ТИМЧАСОВО доступ до матеріалів сайту може бути обмеженим!

Просимо вибачити за тимчасові незручності! 

Актуальні новини публікуються на офіційній сторінці громади у Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070883606005

Шановні жителі села Стави!

   Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради повідомляє, що з 12.06.2023 року буде відновлено автобусний маршрут

о 06.45  «Стави - Кагарлик»  щоденно (крім суботи).

Для безперебійного руху автобусного маршруту просимо провести роз’яснювальну роботу серед жителів для збільшення кількості пасажирів.

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на  серпень  2023 року:

У зв’язку з випадками отруєння дітей  Миронівська філія ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» проводить дослідження води з  індивідуальних колодязів (безкоштовно), що використовується для споживання дітьми  віком до 3-х років:

Національна програма «ВідНОВА:UA» націлена на активну, драйвову молодь віком від 18 до 35 років, та людей, які бажають дізнатися більше про свою країну,  які вже відвідали багато місць в Україні й на тих, хто тільки мріє про подорожі:

Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради «Міськрембудсервіс» на постійну роботу потрібні працівники благоустрою міста.

Основна вимога: уміння працювати з бензоінструментами.

Оплата праці – згідно зі штатним розписом.

Тел. для довідок  5-23-81.

Адміністрація КП КМР «Міськрембудсервіс»

Науково-освітній центр професійного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пропонує програму підвищення кваліфікації «Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування».

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє.

З 01 квітня 2023 року змінено адресу для листування (поштову адресу):

08001, Київська область, смт Макарів, вул. Варшавська (Пушкіна), 3Б.

Просимо всю просту, цінну, рекомендовану кореспонденцію направляти за новою адресою.

Юридична адреса: 08500, Київська область, м.Фастів, вул. Саєнка Андрія, 10.

В умовах воєнного стану вкрай важливо дбати не лише про особисту безпеку, а й безпеку та недоторканість оселі. Найшвидший та найнадійніший спосіб захистити свій дім – це встановлення сигналізації.  Таку послугу надає спеціалізований підрозділ МВС – поліція охорони. Наряди швидкого реагування працюють цілодобово і мають право виїжджати під час комендантської години:

З метою утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цінностей та пріоритетів  проводиться  Всеукраїнський літературний  конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»:

У зв’язку з активністю нового молодіжного руху «Редан», який є російською інформаційно-психологічною операцією з використанням підлітків для внутрішньої дестабілізації,  Служба у справах дітей та сім’ї  звертається:

Публікуємо звіт післяпроєктного моніторингу довкілля «Реконструкція діючого свинокомплексу по вул. Журавлівка, 1Б в с. Новосілки»

Команда BOOSTYLABS за підтримки BITONFEED оголошує про початок конкурсу для студентів українських вузів.

Оголошуємо про початок конкурсу на грант, у розмірі 20000 гривень.

Міжнародна  гуманітарна організація «Людина в біді» («People in Need»): у нас  безперервно працює Гаряча Лінія психологічної допомоги і підтримки для дорослих і дітей за номером нашого телефону Довіри 0 800 210 160 (конфіденційно, анонімно та цілодобово) безкоштовно зі всіх операторів в Україні.

Публікуємо графік руху маршрутки на Кагарлик-2, який діє з 13.03.2023 р.:

ДТЕК "Київські Регіональні Електромережі"  пропонує для ознайомлення ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Застосовується тільки у разі,  якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему

ЛЮДИНА - НЕ ТОВАР! Цінність людського життя - не предмет торгівлі людьми! Торгівля людьми - порушення основоположних прав і свобод

людини і громадянина!  Якщо стосовно Вас або членів Вашої родини вчиняли такі дії:

Жителі Київщини!
    У Київській обласній військовій адміністрації працює телефон «Гарячої лінії».  Якщо вам необхідна консультація щодо роботи структурних підрозділів ОВА, допомога, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області, звертайтеся за телефоном: (044) 363 07 34.
? «Гаряча лінія» працює в робочі дні - понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.

Повідомляємо, що  Кагарлицька ДПІ  здійснює прийом громадян  за адресою: м. Кагарлик, вул. Незалежності, 1,  (колишнє  Управління соціального захисту),  1 поверх, у приміщенні   магазину  "Оріфлейм" біля перукарні "Вікторія"

ЮНІСЕФ разом із навчально-реабілітаційним центром «Джерело» підготували брошуру «Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям», яка містить відповіді на такі запитання:

До уваги споживачів електроенергії публікуємо  ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

КП КМР «ЖЕО» нагадує, що користуватися газовими балонами у квартирах багатоквартирних будинків заборонено!

Газовий балон – це є джерело підвищеної небезпеки.

Обігрівати приміщення за допомогою газових плит/балонів заборонено!

Не нехтуйте правилами безпеки, порушення правил може коштувати життя.

Будьте обережними та відповідальними.

                                                                            Адміністрація КП КМР «ЖЕО»

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

В Україні діє державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагає правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації:

Кагарлицька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення щодо демонтажу, заміни елементів пам’яток Другої світової війни, що поширюють радянські та російські міфи, мають комуністичну символіку, та щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури, мистецтва тощо, у населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №783 утворено Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області як територіальний орган Національної соціальної сервісної служби України:

До уваги багатодітних родин, які виховують від 4-х і більше дітей віком від 4 до 9 років:

 

У Центрі Товариства Червоного Хреста України (м. Кагарлик, вул. Паркова, 10 – колишня чорнобильська аптека, магазин «Оптика») наявні розвивальні рюкзачки:

     Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України» з 1986 року надає безоплатну медичну допомогу населенню всіх регіонів України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Долучайтеся до безкоштовної гарячої лінії Благодійного фонду "ПРАВО НА ЗАХИСТ"!

Розмовний клуб "УКРАЇНСЬКА ДЛЯ ВСІХ" при Центральній бібліотеці   запрошує: 

Український  державний  інститут  культурної спадщини розробив  спеціальний Telegram чат-бот (https://t.me/ZhuynovanaSpadshchyna_Bot), за допомогою якого збираються свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України:

Із  16.05.2022 року відновлює прийом громадян державний нотаріус. Графік роботи:  понеділок – п’ятниця з 08.00 до 13.00. Державний нотаріус працює за  за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова, 2 (каб №3 - другий поверх приміщення Центральної аптеки). Тел. для довідок 098 914 30 14 – Грачова Лілія Ігорівна.

Публікуємо тарифи на послуги з дослідження  щодо безпечності питної води, які надає Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві:

Зацікавлені можуть звертатися за адресою: м.Кагарлик, вул.Паркова, 14а або за номером телефону 6-10-02, 5-17-33.

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! На прохідний ТОВ "Борошномельна компанія "ТЕВІ" за адресою м.Кагарлик, вул.Свято-Троїцька здійснюється продаж борошна (товар фасовано по 10 кг та 50 кг) ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА.

Служба у справах дітей  та сім’ї Кагарлицької міської ради  просить родини з дітьми (до18 років), які у зв’язку з воєнними діями  на території України переїхали до нашого міста, звернутися до ССДС для реєстрації місця тимчасового перебування!

Місцезнаходження ССДС:  Кагарлицький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей".

У  межах  програми  "єПідтримка"  мешканці  Київщини,  які  втратили  роботу,  можуть  отримати  допомогу  від  держави    в    розмірі  6500  грн.   

Публікуємо адреси і телефони ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Просимо терміново відгукнутися тим, хто може допомогти з житлом біженцям із зони бойових дій  – прихистити в себе або здати в оренду кімнату, квартиру чи  хату. Телефонуйте в міську раду: (04573)6-09-81.

Завантажте собі додаток  у Google Play Market (https://bit.ly/35kDDkz) та AppStore (https://apple.co/3K6v9fD) або підпишіться на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації https://t.me/kyivoda - і ви матимете інформацію про оголошення і відбій тривоги.

У Кагарлику в приміщенні міського Будинку культури (вул. Незалежності, 12) працює пункт збору гуманітарної допомоги для наших воїнів, жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та переселенців:

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об'єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація"  пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника  КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація" за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація ЖЕО

Повідомляємо, що у зв’язку зі службовою необхідністю змінено адресу  електронної поштової скриньки (Rvk-kagarlik@ukr.net  - ця скринька була видалена, надіслані листи прийматися не будуть). У подальшому листи слід надсилати на поштову скриньку  kagarlik@post.mil.gov.ua

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

Офіційні сайти та місцеві ЗМІ