19 липня 2024 року, п'ятниця, 21:56
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
15 березня - Всесвітній день прав споживача

15 березня - Всесвітній день прав споживача

У квітні 1985р. Генеральна Асамблея 00Н затвердила Керівні принципи щодо захисту інтересів споживачів, які повинні використовуватися урядами країн світу при реалізації політики і захисту інтересів споживачів.

Зазначені принципи спрямовані на захист споживачів від недоброякісних товарів (робіт, послуг), які можуть завдати шкоди здоров'ю та безпеці; сприяння економічним інтересам споживачів та їх захист; ефективні процедури розгляду скарг споживачів; одержання достовірної інформації, необхідної для компетентного вибору товару (робіт, послуг) у відповідності з індивідуальними запитами і потребами; просвіту споживачів; свободу створювати споживчі та інші відповідні групи або організації та можливість для таких організацій висловлювати свою точку зору під час прийняття рішень, які зачіпають їх інтереси. Керівні принципи щодо захисту прав споживачів підписані Україною. Розбудова правової держави та здійснення докорінних економічних перетворень в Україні об'єктивно обумовили необхідність розв'язання на державному рівні проблем цивілізованого захисту прав споживачів. З урахуванням міжнародних основ цивілізованої споживчої політики, Верховна Рада України у травні 1991 року прийняла Закон України "Про захист прав споживачів". У ньому були визначені основні правові положення захисту інтересів споживачів товарів (робіт та послуг) в умовах функціонування різних форм власності, розширення ринкових і товарно-грошових відносин. Розв'язання багатогранних проблем захисту прав споживачів потребує створення відповідних правових, економічних, соціальних, політичних та інших умов. Усім причетним до цієї життєво важливої, благородної справи вірними дороговказами служать відповідні статті Конституції України, Закону України "Про захист прав споживачів", Укази Президента України та постанови Уряду з цих питань. Просування та забезпечення прав споживачів буде гарантованим лише тоді, коли закладені в державних документах принципи, поряд із центральними, візьмуть на озброєння і місцеві органи влади. Саме вони покликані представляти інтереси споживачів з усіх питань перед суб'єктами господарювання.
Проте діяльність виробників та торговельної сфери все ще будується на жорсткому нав'язуванні споживачам договірних умов відносно якості товарів і ціни. Розвиток ринкових відносин супроводжується різким зростанням комерційного ризику споживача щодо дійсних якостей товарів чи послуг, їх безпеки для здоров'я, гарантійного та післягарантійного обслуговування.
Необхідне енергійне втручання держави. За нових умов, як це доведено світовим досвідом, підприємство чи підприємець, виготівник повинні органічно вписуватись в загальнолюдську діяльність: забезпечувати високу якість безпеку, низьку купівельну ціну товарів (послуг), задовольняти екологічні вимоги, досягати високого ступеню переробки і т.п.
Отримавши широкі правові повноваження, виконавча влада повинна подбати про механізм виконання своїх функцій та створення впливових засобів забезпечення прав споживачів, розробити єдину методику аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів, чіткіше визначати в нормативних документах поняття "координація діяльності", "узгодження дій" тощо, враховувати, що кінцеву відповідальність за результати прийнятих рішень насамперед несуть місцеві органи виконавчої влади. Другим злободенним питанням, є підвищення якості вітчизняної продукції та отримання інтервенції неякісних і небезпечних товарів та послуг іноземного виробництва. Економіка нашого століття в цивілізованому світі - це економіка споживача.

Протягом 2013 року Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Київській області разом з правоохоронними органами, органами центральної виконавчої влади спрямувало свою діяльність на забезпечення реалізації державної політики щодо дотримання законодавства з питань захисту прав споживачів, визначених актами та дорученнями Президента України, КМУ, розпорядженнями Київської облдержадміністрації. Задоволення потреб споживачів області у продовольчих та промислових товарах, побутових і комунальних послугах здійснювалось на основі безумовного додержання цих вимог щодо їх якості та безпеки, постійного контролю за цим з боку інспекції. 

Інспекцією проводилась відповідна роз'яснювальна робота з господарюючими суб'єктами щодо дотримання ними вимог чинного законодавства про захист прав споживачів, проводились консультації по розміщенню достовірної інформації на об'єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, в засобах масової інформації, надавались відповідні роз'яснення щодо виявлених порушень у вище зазначених сферах, про наявність нормативно - технічних документів у СПД тощо. За 2013 рік Інспекцією безпосередньо надано 308 письмових юридичних консультацій, 294 консультацій та роз´яснень споживачам і господарюючим суб´єктам щодо вимог чинного законодавства України, зокрема щодо їх законних прав та обов´язків, в першу чергу стосовно прав споживачів при виборі товарів (робіт, послуг). Також споживачам Інспекцією надавалась методична допомога, роз´яснення щодо застосування нормативно-правових актів України та використання нормативних документів. Інформацією за результатами роботи Інспекції за поточний період надруковано у виданнях засобах масової інформації (52 матеріали), а саме інформацію по роз´ясненню законодавства про захист прав споживачів, про стан торгівельного обслуговування населення, про якість та безпеку товарів (робіт, послуг), надання послуг у житлово-комунальній сфері, оскільки захист пав споживачів це важлива складова частина соціального та правового захисту громадян. Інспекцією розроблено та розповсюджуються через веб-сайти міських рад, районні та міські друковані ЗМІ проекти пам´яток: «Продаж непродовольчих товарів через Інтернет», «Пам´ятка автомобілісту», «На що потрібно звертати увагу при придбанні продовольчих товарів. Поради споживачу», «Придбання електропобутової техніки. Проблемні питання».

Через засоби масової інформації в газетах: «Вісті» (м. Бориспіль), «Майдан – Брок», «Гриф», «Сім´я» (м. Біла Церва), «Вишгород» (м. Вишгород), «Миронівський край» (м. Миронівка), «Вісник Кагарличчини» (м. Кагарлик), «Яготинські вісті» (м. Яготин), «Вісті Переяславщини» (м. Переяслав-Хмельницький), «Бучанські новини» (м. Буча), «Ірпінський вісник» (м. Ірпінь), «Вечірній Богуславі» (м. Богуслав), «Обухівські вісті» (м. Обухів) проводилось інформування населення про діяльність Інспекції та вжиті заходи щодо захисту прав громадян-споживачів, якість і безпека продуктів харчування, а також товарів широкого вжитку, якісне надання послуг, робота зі зверненнями та скаргами споживачів, реалізація продукції дитячого харчування тощо.
Результатами проведеної роботи за 2013 рік Інспекцією стало проведення перевірок суб´єктів господарської діяльності – 1813, що збільшилось на 61,9% в порівнянні з 2012 роком. 

Порушення законодавства про захист прав споживачів виявлено у 1578 підприємствах, що складає 87,0% від числа перевірених. Кількість виявлених та попереджених порушень становить 19 633, що на 27,1% більше ніж в 2012 році. При цьому збільшилась кількість таких порушень як: виробництво, продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг), які не відповідають вимогам НД на 16,7%; відсутність своєчасної та повної інформації на 36,6%, продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів на 12,9%; продаж товарів (робіт, послуг) без видачі розрахункового документу, що засвідчує факт купівлі або надання послуг (касового чека, квитанції) на 35,8%. Перевірено якість товарів (робіт, послуг) народного споживання на суму 5523,0 тис. грн., з яких забраковано та тимчасово припинено до реалізації продукції на суму 4615,1 тис. грн. (83,5% з числа перевірених). До господарюючих суб´єктів підприємницької діяльності застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 3512,0 тис. грн., які в порівнянні з 2012 роком збільшились на 6,5%. За результати перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 1517 осіб, що на 75,9% більше 2012 року. Накладено адміністративних санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів на загальну суму 247,3 тис. грн., що на 57,8% більше загальної кількості 2012 року. Інспекцією видано 17 240 приписів про тимчасове припинення виробництва, відвантаження, реалізації і продажу товарів (робіт, послуг), 717 приписів про порушення прав споживачів, у 1688 випадках заборонено виробництво, відвантаження, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг.

Інспекцією щотижнево надавалась інформація про виконання плану роботи в розмірі перевірених суб´єктів господарювання в регіонах Київської області. Наступне питання стосується роботи зі зверненнями та скаргами споживачів. Їх потік до Інспекції зростає.  Як показує аналіз, протягом 2013 року до Інспекції надійшло 853 звернень, що на 19,0% більше за 2012 рік (717 звернень). Від найменш соціально захищених категорій громадян (інвалідів війни, учасників війни, дітей війни, пенсіонерів, членів багатодітних сімей, ліквідаторів аварії на ЧАЕС) надійшло 23 звернення (2,7%), депутатів різного рівня – 11 звернень (1,3%) від загальної кількості.

Значна кількість звернень надійшла до Інспекції з Києво - Святошинського, Бориспільського, Васильківського, Броварського, Макарівського. Обухівського, Бородянського та Кагарлицького районів, міст Переяслав – Хмельницький, Сквира, Богуслав, Березань. Аби виявити недоліки і переконатися в правдивості отриманих заяв та скарг споживачів, на виконання розпоряджень Держспоживінспекції України, Київської ОДА, прокуратури Київської області спеціалісти Інспекції безпосередньо виїжджають по місцезнаходженню господарюючого суб´єкта, на місці розглядають звернення споживачів, перевіряють дотримання законодавства про захист прав споживачів, вирішують питання, які гостро непокоять людей і потребують невідкладного рішення. За 2013 рік надходили звернення, які стосуються наступних питань: 10% якості та безпеки продовольчих товарів; 27,9% якості та безпеки непродовольчих товарів; 55,3% якості надання послуг; 18,5% якості надання житлово-комунальних послуг; 1,9% торгівля продукцією ресторанного господарства; 1,2% порушення анти тютюнового законодавства; 3,6% придбання товарів через Інтернет.  Завдяки професійному та об´єктивному розгляду звернень громадян – споживачів спеціалістами Інспекції повернуто кошти за неякісні товари народного споживання та неякісно надані послуги на загальну суму 199,8 тис. грн. Інспекція намагається дати вичерпні відповіді на більшість основних запитань, не пов´язаних із захистом прав споживачів, спираючись при цьому на чинне законодавство і практику його застосування, з метою турботи про кожного громадянина України. Як засвідчує статистика звернень споживачів багато питань виникає з причини відсутності у населення необхідних знань та достовірної інформації про свої права та обов´язки суб´єктів господарської діяльності. Самостійно споживач не в змозі захистити себе від неякісних товарів і послуг, свавілля монополістів, несумлінних виробників, продавців, він гостро потребує підтримки держави і тому основна задача Інспекції – забезпечити ефективний захист прав та інтересів населення, а це можливо зробити тільки об´єднавши зусилля та підвищити ефективність співпраці з органами виконавчої влади. На даний момент, в умовах ринкової економіки наведені дані ще раз засвідчують, що споживач не може захистити свої права та інтереси, він строго потребує захисту та підтримки, передусім з боку держави. Від нашої роботи залежить життя та здоров'я кожного, безпека навколишнього середовища, дієвий захист малозабезпечених верств населення від ошукування та шахрайства.

Шановні споживачі, якщо у Вас виникатимуть питання щодо захисту Ваших законних прав, ми готові Вам допомогти. Пишіть до нас за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 6, Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області.  13 березня з 10-ї до 16-ї години відбудеться пряма телефонна лінія «Споживач, Вас слухають у Держспоживінспекції у Київській області», тож телефонуйте: 279-92-62, 279-92-63.

Сердечно вітаємо Вас із нагоди професійного свята – Всесвітнього дня прав споживача!

 
архів Опитування
Де Ви пропонуєте розмістити в Кагарлику Алею слави Героїв, які загинули під час російсько-української війни:
біля пам’ятника Героям Небесної Сотні
41 (9.43 %)
біля головної адмінбудівлі міської ради на місці існуючих стендів
284 (65.29 %)
у Кагарлицькому парку вздовж алеї, що веде від фонтану до Меморіалу Слави
100 (22.99 %)
маю власний варіант
10 (2.3 %)
архів Анонси подій

29.08.2023 року  з 10.00 до 12.00  у Кагарлику здійснюватиме прийом громадян  начальник Обухівської РВА Микола Миколайович КРАВЧУК.

Прийом відбуватиметься в приміщенні міської ради (вул.Героїв Небесної Сотні,1). Попередній запис за телефонами:  6-09-81 (Кагарлицька міська рада);  (04572)5-09-16 (Обухівська районна військова адміністрація).

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні  04573-6-12-10,

04573-6-09-81 

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

     ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

     тел.  04573-6-09-83   

Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити ремонтні роботи  у мережах Кагарлицької та Ржищівської громад. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії  в таких населених пунктах:

Публікуємо графік "ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ" жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ:

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВОЛОНТЕРІВ, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА БІЖЕНЦІВ УКРАЇНИ звертається з проханням долучитися до ініціативи «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВОЛОНТЕРІВ УКРАЇНИ Міжнародної асоціації волонтерів, переселенців та біженців України».  

БФ «Об’єднання світових культур» / United World Cultures Foundation / UWCF, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, Українська молодіжна правнича асамблея проводять ІІІ Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», приурочений до Дня Незалежності України:

ГО «Вектор прав людини» запрошує до участі у поглибленій тренінговій програмі «Допомога допомагаючим» для спеціалістів та спеціалісток, які надають правову, психологічну та психосоціальну допомогу потерпілим від війни рф проти України.

До 32-ї річниці Незалежності України  організовується проведення Всеукраїнського конкурсу творчих проєктів «Код Нації». Конкурс відбуватиметься з 10 липня по 30 вересня 2023 року та має такі етапи:

Публікуємо витяг із наказу  "ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ":

У зв’язку з проведенням робіт із метою забезпечення виконання вимог до дизайну офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, затверджених Наказом Міністерства Цифрової трансформації України від 23 червня 2022 року №57,  ТИМЧАСОВО доступ до матеріалів сайту може бути обмеженим!

Просимо вибачити за тимчасові незручності! 

Актуальні новини публікуються на офіційній сторінці громади у Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070883606005

Шановні жителі села Стави!

   Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради повідомляє, що з 12.06.2023 року буде відновлено автобусний маршрут

о 06.45  «Стави - Кагарлик»  щоденно (крім суботи).

Для безперебійного руху автобусного маршруту просимо провести роз’яснювальну роботу серед жителів для збільшення кількості пасажирів.

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на  серпень  2023 року:

У зв’язку з випадками отруєння дітей  Миронівська філія ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» проводить дослідження води з  індивідуальних колодязів (безкоштовно), що використовується для споживання дітьми  віком до 3-х років:

Національна програма «ВідНОВА:UA» націлена на активну, драйвову молодь віком від 18 до 35 років, та людей, які бажають дізнатися більше про свою країну,  які вже відвідали багато місць в Україні й на тих, хто тільки мріє про подорожі:

Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради «Міськрембудсервіс» на постійну роботу потрібні працівники благоустрою міста.

Основна вимога: уміння працювати з бензоінструментами.

Оплата праці – згідно зі штатним розписом.

Тел. для довідок  5-23-81.

Адміністрація КП КМР «Міськрембудсервіс»

Науково-освітній центр професійного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пропонує програму підвищення кваліфікації «Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування».

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє.

З 01 квітня 2023 року змінено адресу для листування (поштову адресу):

08001, Київська область, смт Макарів, вул. Варшавська (Пушкіна), 3Б.

Просимо всю просту, цінну, рекомендовану кореспонденцію направляти за новою адресою.

Юридична адреса: 08500, Київська область, м.Фастів, вул. Саєнка Андрія, 10.

В умовах воєнного стану вкрай важливо дбати не лише про особисту безпеку, а й безпеку та недоторканість оселі. Найшвидший та найнадійніший спосіб захистити свій дім – це встановлення сигналізації.  Таку послугу надає спеціалізований підрозділ МВС – поліція охорони. Наряди швидкого реагування працюють цілодобово і мають право виїжджати під час комендантської години:

З метою утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цінностей та пріоритетів  проводиться  Всеукраїнський літературний  конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»:

У зв’язку з активністю нового молодіжного руху «Редан», який є російською інформаційно-психологічною операцією з використанням підлітків для внутрішньої дестабілізації,  Служба у справах дітей та сім’ї  звертається:

Публікуємо звіт післяпроєктного моніторингу довкілля «Реконструкція діючого свинокомплексу по вул. Журавлівка, 1Б в с. Новосілки»

Команда BOOSTYLABS за підтримки BITONFEED оголошує про початок конкурсу для студентів українських вузів.

Оголошуємо про початок конкурсу на грант, у розмірі 20000 гривень.

Міжнародна  гуманітарна організація «Людина в біді» («People in Need»): у нас  безперервно працює Гаряча Лінія психологічної допомоги і підтримки для дорослих і дітей за номером нашого телефону Довіри 0 800 210 160 (конфіденційно, анонімно та цілодобово) безкоштовно зі всіх операторів в Україні.

Публікуємо графік руху маршрутки на Кагарлик-2, який діє з 13.03.2023 р.:

ДТЕК "Київські Регіональні Електромережі"  пропонує для ознайомлення ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Застосовується тільки у разі,  якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему

ЛЮДИНА - НЕ ТОВАР! Цінність людського життя - не предмет торгівлі людьми! Торгівля людьми - порушення основоположних прав і свобод

людини і громадянина!  Якщо стосовно Вас або членів Вашої родини вчиняли такі дії:

Жителі Київщини!
    У Київській обласній військовій адміністрації працює телефон «Гарячої лінії».  Якщо вам необхідна консультація щодо роботи структурних підрозділів ОВА, допомога, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області, звертайтеся за телефоном: (044) 363 07 34.
? «Гаряча лінія» працює в робочі дні - понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.

Повідомляємо, що  Кагарлицька ДПІ  здійснює прийом громадян  за адресою: м. Кагарлик, вул. Незалежності, 1,  (колишнє  Управління соціального захисту),  1 поверх, у приміщенні   магазину  "Оріфлейм" біля перукарні "Вікторія"

ЮНІСЕФ разом із навчально-реабілітаційним центром «Джерело» підготували брошуру «Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям», яка містить відповіді на такі запитання:

До уваги споживачів електроенергії публікуємо  ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

КП КМР «ЖЕО» нагадує, що користуватися газовими балонами у квартирах багатоквартирних будинків заборонено!

Газовий балон – це є джерело підвищеної небезпеки.

Обігрівати приміщення за допомогою газових плит/балонів заборонено!

Не нехтуйте правилами безпеки, порушення правил може коштувати життя.

Будьте обережними та відповідальними.

                                                                            Адміністрація КП КМР «ЖЕО»

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

В Україні діє державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагає правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації:

Кагарлицька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення щодо демонтажу, заміни елементів пам’яток Другої світової війни, що поширюють радянські та російські міфи, мають комуністичну символіку, та щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури, мистецтва тощо, у населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №783 утворено Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області як територіальний орган Національної соціальної сервісної служби України:

До уваги багатодітних родин, які виховують від 4-х і більше дітей віком від 4 до 9 років:

 

У Центрі Товариства Червоного Хреста України (м. Кагарлик, вул. Паркова, 10 – колишня чорнобильська аптека, магазин «Оптика») наявні розвивальні рюкзачки:

     Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України» з 1986 року надає безоплатну медичну допомогу населенню всіх регіонів України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Долучайтеся до безкоштовної гарячої лінії Благодійного фонду "ПРАВО НА ЗАХИСТ"!

Розмовний клуб "УКРАЇНСЬКА ДЛЯ ВСІХ" при Центральній бібліотеці   запрошує: 

Український  державний  інститут  культурної спадщини розробив  спеціальний Telegram чат-бот (https://t.me/ZhuynovanaSpadshchyna_Bot), за допомогою якого збираються свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України:

Із  16.05.2022 року відновлює прийом громадян державний нотаріус. Графік роботи:  понеділок – п’ятниця з 08.00 до 13.00. Державний нотаріус працює за  за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова, 2 (каб №3 - другий поверх приміщення Центральної аптеки). Тел. для довідок 098 914 30 14 – Грачова Лілія Ігорівна.

Публікуємо тарифи на послуги з дослідження  щодо безпечності питної води, які надає Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві:

Зацікавлені можуть звертатися за адресою: м.Кагарлик, вул.Паркова, 14а або за номером телефону 6-10-02, 5-17-33.

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! На прохідний ТОВ "Борошномельна компанія "ТЕВІ" за адресою м.Кагарлик, вул.Свято-Троїцька здійснюється продаж борошна (товар фасовано по 10 кг та 50 кг) ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА.

Служба у справах дітей  та сім’ї Кагарлицької міської ради  просить родини з дітьми (до18 років), які у зв’язку з воєнними діями  на території України переїхали до нашого міста, звернутися до ССДС для реєстрації місця тимчасового перебування!

Місцезнаходження ССДС:  Кагарлицький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей".

У  межах  програми  "єПідтримка"  мешканці  Київщини,  які  втратили  роботу,  можуть  отримати  допомогу  від  держави    в    розмірі  6500  грн.   

Публікуємо адреси і телефони ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Просимо терміново відгукнутися тим, хто може допомогти з житлом біженцям із зони бойових дій  – прихистити в себе або здати в оренду кімнату, квартиру чи  хату. Телефонуйте в міську раду: (04573)6-09-81.

Завантажте собі додаток  у Google Play Market (https://bit.ly/35kDDkz) та AppStore (https://apple.co/3K6v9fD) або підпишіться на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації https://t.me/kyivoda - і ви матимете інформацію про оголошення і відбій тривоги.

У Кагарлику в приміщенні міського Будинку культури (вул. Незалежності, 12) працює пункт збору гуманітарної допомоги для наших воїнів, жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та переселенців:

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об'єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація"  пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника  КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація" за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація ЖЕО

Повідомляємо, що у зв’язку зі службовою необхідністю змінено адресу  електронної поштової скриньки (Rvk-kagarlik@ukr.net  - ця скринька була видалена, надіслані листи прийматися не будуть). У подальшому листи слід надсилати на поштову скриньку  kagarlik@post.mil.gov.ua

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

Офіційні сайти та місцеві ЗМІ