24 червня 2024 року, понеділок, 09:52
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
ПОДАТКОВА СЛУЖБА ІНФОРМУЄ

 

До уваги платників податківпри сплаті податків, зборів, єдиного внеску реквізит «Призначення платежу» заповнюється за новим форматом

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Законом України від 30 червня 2021року № 1591-ІХ «Про платіжні послуги» (далі-Закон №1591-ІХ) створено умови для переходу української платіжної інфраструктури на міжнародний стандарт обміну платіжними повідомленнями ISO20022, який є основою функціонування європейських платіжних систем. 

Національний банк України (далі - НБУ) з 01 квітня 2023 року запроваджує у платіжній інфраструктурі України міжнародний стандарт ISO20022. 

У зв’язку з цим, з 01 квітня 2023 року НБУ впроваджує систему електронних платежів нового покоління СЕП – 4,0, у якій забезпечено можливість цілодобового режиму роботи СЕП 24/7 без зупинення роботи із виконання міжбанківських платіжних операцій. 

Таким чином, з 01 квітня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції в гривні здійснюватимуться з переходом на щоденне опрацювання переказів в національній валюті, включаючи вихідні та святкові дні. Тобто Державна податкова служба буде отримувати від Казначейства інформацію про надходження на бюджетні/небюджетні рахунки також у вихідні та святкові дні. 

З метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску в умовах дії міжнародного стандарту ISO20022, наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 №148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за №528/39584,  затверджено новий Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави , а також у разі їх повернення.

Наказ №148 набрав  чинності з 01 квітня 2023 року.

Положеннями Наказу№148 передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту«Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису», що мінімізує кількість обов'язкових полів реквізиту «Призначення платежу».

Водночас, для всіх платників запроваджено перехідний період, який надає можливість до 01 липня 2023 року при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати і старий формат реквізиту «Призначення платежу» (наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666  втрачає чинність  01 липня 2023 року).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів  України

від 23 березня 2023 року № 148

Порядок

заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення

 

І. Загальні положення

  1. Цей Порядок застосовується у разі використання структурованого формату реквізиту «Призначення платежу»платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 та визначає правила його заповнення під час:

1) сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;

сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я територіальних органів ДПС;

сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС;

повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені;

повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;

2) внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави підприємствами до/або під час митного оформлення на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

внесення авансових платежів (передоплати) громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів, які оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А., зарахування грошової застави та інших платежів, які сплачуються не із сум авансових платежів (передоплати), на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я митниць;

перерахування митницями митних платежів від громадян під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я Держмитслужби;

перерахування Держмитслужбою митних платежів від підприємств під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі на ім’яДержмитслужби;

повернення авансових платежів (передоплати), грошової застави, помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі – Кодекс), Митному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про платіжні послуги» та в інших нормативно-правових актах.

 

3. Сплата (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави, повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені здійснюються на підставі платіжної інструкції, яка подається надавачу платіжних послуг ініціатором платіжної операції, щодо переказу коштів на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки / рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг.

До ініціаторів таких платіжних інструкцій належать:

платники при сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесенні авансових платежів (передоплати), грошової застави;

територіальні органи ДПС та органидержавної виконавчої служби при стягненні коштів у рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску;

ДПС та територіальні органи ДПС при поверненні надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій;

Держмитслужба та митниці при перерахуванні до бюджету сум митних платежів та поверненні авансових платежів (передоплати), грошової застави; поверненні помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, зарахованих до бюджету.

 

ІІ. Заповнення платником реквізиту «Призначення платежу»

платіжної інструкції

1. Обов’язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит «Призначення платежу», під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитнийрахунокпередбачено поля встановленого формату:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису»;

«Номер рахунку» (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Сума податку»(у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Інформація про податкове повідомлення (рішення)»(у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

«Тип» (у разі сплати за оренду державного майна).

 

2. Під чассплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

 

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

 

Код виду сплати

 

Додаткова інформація запису

1.

податкове зобов’язання з податку на прибуток за I квартал 2022 року

101

податок на прибуток
за I квартал 2022 року

2.

податкове зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за лютий 2022 року, спеціальний дозвілвід 13.06.2016 № 668

200

рентна плата за користування надрами за лютий 2022 рокуза спеціальним дозволом
від 13.06.2016 № 668

3.

податкове зобов’язання з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2022 року, ліцензія
від 13.05.2019 № 6528

101

рентна плата за користування радіочастотним ресурсом
за лютий 2022 року за ліцензією
від 13.05.2019 № 6528

4.

сплата єдиного внеску, нарахованого на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

101

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

5.

сплатаподаткового боргу з податку на прибуток

140

податковий борг з податку на прибуток

6.

погашення заборгованості з єдиного внеску

140

заборгованість з єдиного внеску

7.

авансовий платіж (передоплата) ТОВ «Патріот» на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби

350

внесення авансового платежу (передоплати) для здійснення митного оформлення товару або грошової застави

8.

сплата коштів ТОВ «Патріот» у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів

355

сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів  за актом перевірки від 09.09.2021
№ 0016/21/7.7-19/00509554

9

сплата митних платежів гарантом за ТОВ «Патріот» на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби

 

357

сплата гарантом до державного бюджету суми митних платежів за ТОВ «Патріот» згідно з фінансовою гарантією, що зареєстрована в митному органі за номером 1/UA125/2023/123456

10.

сплата штрафу ТОВ «Патріот» за порушення митних правил

358

сплата штрафу ТОВ «Патріот» за порушення митних правил
№ 2233/10000/22 від 13.06.2016

 

3. Сплата податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави платником на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки оформлюються за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати окремою платіжною інструкцією.

 

4. У разі коли платником при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що адмініструються ДПС,на бюджетні/небюджетні рахунки у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов’язання / єдиний внесок за кодом виду сплати 101.

 

5. У разі коли підприємством чи громадянином при сплаті митних та інших платежів, що адмініструються Держмитслужбою, у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, кошти залишаються у статусі «Нез’ясовані кошти» до моменту з’ясування.

6. При сплаті коштів на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС, платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції може:

1) не визначати напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

У такому випадку платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює тільки поле «Додаткова інформація запису» з інформацією щодо переказу коштів у довільній формі.

При цьому платник,використовуючи засоби електронного кабінету, може:

визначити напрям/напрямиспрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки;

не визначати напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка. У такому разі кошти перераховуються з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки на підставі податкової інформації, визначеної пунктом 351.5 статті 351 Кодексу;

2) самостійно визначити напрям/напрями спрямування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.

У такому випадку платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Номер рахунку»;

«Сума податку»;

«Інформація про податкове повідомлення (рішення)»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Номер рахунку» платник заповнює номер бюджетного/небюджетного рахунку;

у полі «Сума податку» платник заповнює суму, яка має бути зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок;

у полі «Інформація про податкове повідомлення (рішення)» платник заповнює номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску (у разі якщо кошти сплачуються на підставі таких документів);

у полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

 

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

Номер рахунку

Сума податку

Інформація про податкове повідомлення (рішення)

Додаткова інформація запису

 

 

1.

земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси,
в сумі 1000,00 грн

UA235689784512235689784512235

1000,00

-

земельний податок
за 2022 рік,
м. Черкаси

2.

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року, в сумі 3000,00 грн

UA123456789123456789123456789

3000,00

-

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого
2022 року

3.

військовий збір за квітень в сумі 1000,00 грн

UA258147369258147369258147369

1000,00

-

військовий збір за квітень
2022 року

4.

рентна плата, податкове повідомлення-рішення

№ 00016172365,
сума 5000,00 грн

UA545478781212898956562323855

5000,00

00016172365

рентна плата, податкове повідомлення-рішення

 

3) платник, який використовує єдиний рахунок, за бажанням може оформити платіжну інструкцію одночасно за декількома напрямами зарахування на бюджетні/небюджетні рахунки коштів, що сплачуються на єдиний рахунок.

При цьому реквізит «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнюється стільки разів, скільки платежів бажає сплатити платник платіжною інструкцією, із заповненням реквізитів відповідно до підпункту 2 пункту 6 цього Порядку за кожним таким платежем.

 

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Декілька напрямів сплати

Реквізит «Призначення платежу»

 

Номер рахунку

Сума податку

Додаткова інформація запису

 

1.

Платник перераховує на єдиний рахунок кошти в сумі 3 000,00 грн за напрямами сплати:

______________________________

земельний податок за 2022 рік,

м. Чернігів, в сумі 1000,00 грн;

 

______________________________

земельний податок за 2022 рік,

м. Київ, в сумі 2000,00 грн

 

 

 

_______________

UA897564231159785123456852759

 

 

 

 

_______

1000,00

 

 

 

_______________

земельний податок за
2022 рік,
м. Чернігів

UA445566887799112233554466445

2000,00

земельний податок
за 2022 рік,
м. Київ

 

2.

Платник перераховує на єдиний рахунок кошти в сумі 6 000,00 грн за напрямами сплати:

______________________________

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати
за першу половину лютого
2022 року, в сумі 3000,00 грн

 

______________________________

податок на доходи з фізичних осіб за лютий 2022 року в сумі
2000,00 грн;

_____________________________

військовий збір за лютий 2022 року в сумі 1000,00 грн

 

 

 

_______________

UA123456789123456789123456789

 

 

 

_______

3000,00

 

 

 

_______________

єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року

UA147258369147258369147258369

 

 

2000,00

податок на доходи з фізичних осіб за лютий 2022 року

UA258147369258147369258147369

1000,00

військовий збір за лютий 2022 року

 

7. При сплаті за оренду державного майна за договором орендної плати (вид орендної плати: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток) у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції платник податків заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Додаткова інформація запису»;

«Тип».

У полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію (складові зазначеної інформації розділяються між собою знаком «;» без пробілів) щодо переказу коштів:

податковий номер сторони, з якою укладено договір оренди державного майна (орендаря);

податковий номер сторони, яка уклала договір оренди державного майна (балансоутримувача);

номер договору оренди державного майна;

дата договору оренди державного майна;

податковий номер органу приватизації, який є стороною договору оренди державного майна (орендодавця);

цифрова ознака виду орендної плати державного майна(1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

у полі «Тип» платник заповнює код класифікації доходів бюджету.

 

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям сплати

 

Реквізит «Призначення платежу»

 

Додаткова інформація запису

 

 

 

Тип

1.

згідно з договором оренди, укладеним між державним підприємством, органом, установою, організацією (балансоутримувач) (00000000 – податковий номер), господарським товариством (орендар) (11111111 – податковий номер) (№ 150
від 02.07.2021) та органом приватизації (орендодавець) (22222222 – податковий номер), плата за оренду державного майна (1 – орендна плата), (код класифікації доходів бюджету 22080200)

00000000;11111111;№150;02.07.2021;22222222;1

22080200

2.

згідно з договором оренди, укладеним між фізичною особою – підприємцем (3333333333 – податковий номер) (№ 150 від 02.07.2021) та органом приватизації (22222222 – податковий номер), плата за оренду державного майна (1 – орендна плата), (код класифікації доходів бюджету 22080200)

3333333333;№150;02.07.2021;22222222;1

22080100

 

8. У разі сплати податку, збору, платежу та єдиного внеску готівкою платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, заповнює відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою.

 

9. Сплата податку, збору, платежу та єдиного внеску здійснюється платником безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, – податковим агентом або представником платника.

ІІІ. Заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції органами виконавчої влади

1. При стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС, перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої службив рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на бюджетні/небюджетні рахунки, списанні коштів передоплати (доплати) митних платежівДержмитслужбою та митницямиу реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції такі органи заповнюють із переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» територіальні органи ДПС, органи державної виконавчої служби, Держмитслужба та митницізаповнюють код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади, згідно з додатком 2 до цього Порядку;

у полі «Додаткова інформація запису» заповнюють інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

У разі заповнення поля «Додаткова інформація запису» Держмитслужбою або митницями заповнюється інформація щодо переказу коштів, складові якої розділяються між собою знаком «;» без пробілів.

 

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям сплати

Реквізит «Призначення платежу»

 

Код виду сплати

 

 

Додаткова інформація запису

 

 

1.

Орган державної виконавчої служби перераховує кошти в рахунок погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб, стягнутого з платника в межах виконавчого провадження
№ 258905180 (виконавчий документ
від 02.06.2021 № 23456-10У), на бюджетний рахунок

147

стягнення, виконавче провадження № 258905180, виконавчий документ
від 02.06.2021 № 23456-10У

2.

Держмитслужба перераховує кошти підприємств з єдиного рахунку, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні платежі, де 43958385 – податковий номер митниці, яка здійснила митне оформлення; 15010100  – код бюджетної класифікації; 01 – код бюджетної програми; С.060 – код символу звітності;  020 – код виду надходжень

351

43958385;15010100;01;С.060;020

 

 

3.

Волинська митниця перераховує кошти з депозитного рахунку, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні та інші платежі, де 44029610 – податковий номер митниці; 14070200 – код бюджетної класифікації; 01 – код бюджетної програми; С.050 – код символу звітності;  029 – код виду надходжень

351

43958385;14070200;01;С.050;029

 

 

 

2. При стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС та перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції такі органи заповнюють із переліку полів, наведених у пункті 1 розділу ІІ цього Порядку, такі поля:

«Номер рахунку»;

«Сума податку»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Номер рахунку» заповнюють номер бюджетного/небюджетного рахунку;

у полі «Сума податку» заповнюють суму, яка має бути зарахована на бюджетний/небюджетнийрахунок;

у полі «Додаткова інформація запису» заповнюють інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

 

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям / декілька

напрямів сплати

Реквізит «Призначення платежу»

 

Номер рахунку

Сума податку

Додаткова інформація запису

1.

Територіальні органи ДПС або органи державної виконавчої служби перераховують кошти на єдиний рахунок у рахунок погашення податкового боргу платника з податку на доходи фізичних осіб на бюджетний рахунок (UA879546213879546213879546213) у сумі 5000,00 грн

UA879546213879546213879546213

5000,00

податковий борг з податку на доходи фізичних осіб

2.

Територіальні органи ДПС або органи державної виконавчої служби перераховують кошти в сумі 6 000,00 грн на єдиний рахунок у рахунок погашення:_

податкового боргу підприємства з податку на прибуток на бюджетний рахунок (UA578954565123578954651235789) у сумі 4000,00 грн

__________________________

заборгованості з єдиного внеску на небюджетний рахунок (UA245627892132456789132456278) у сумі 2000,00 грн

 

 

 

 

_______________

UA578954565123578954651235789

 

 

 

 

 

 

 

 

______

4000,00

 

 

 

 

________________

податковий борг з податку на прибуток

UA245627892132456789132456278

2000,00

заборгованість з єдиного внеску

 

3. У разі коли при стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС та перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції поле «Номер рахунку» заповнено з помилками, то перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки проводиться на підставі податкової інформації, визначеної пунктом 351.5 статті 351 Кодексу.

 

4. У разі внесення до надавача платіжних послуг готівкових коштів, вилучених у рахунок погашення податкового боргу, територіальні органи ДПС у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, вносять відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою та перерахуванні таких коштів на бюджетний/єдиний рахунок, рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

 

5. При поверненні (перерахуванні) сум грошових зобов’язань, коштів єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави митних, інших платежів, пені на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок або рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнюють такі поля:

«Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції»;

«Код виду сплати» (не заповнюється у разі здійснення ДПС підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС та у разі повернення єдиного внеску на єдиний рахунок);

«Сума податку» (лише у разі повернення єдиного внеску на єдиний рахунок);

«Додаткова інформація запису».

У поле «Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції» Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять тип/код або пропрієтарне (власне) значення /пропрієтарне власне значення документа (звернення/висновок), його номер та дату;

у поле «Код виду сплати»Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади,згідно з додатком 2 до цього Порядку;

у поле «Додаткова інформація запису» Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять інформацію щодо суті платежу (підкріплення рахунку територіального органу ДПС / повернення єдиного внеску на інший небюджетний рахунок / повернення єдиного внеску на рахунок платника,відкритий у надавача платіжних послуг / повернення (перерахування) грошових зобов’язань та пені).

 

Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям повернення

Реквізит «Призначення платежу»

 

Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції

Код виду сплати

Додаткова інформація запису

Тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення

Номер

Дата

1.

ДПС здійснює підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС згідно зі зверненням цього органу від 27.06.2022 № 1 з метою подальшого повернення ним коштів єдиного внеску

Звернення

№ 1

27.06.2022

-

підкріплення рахунку ГУ ДПС у Вінницькій області

2.

Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок на поточний рахунок ТОВ «Патріот» у банку (висновок
від 28.06.2022 № 30)

Висновок

№ 30

28.06.2022

107

повернення коштів єдиного внеску на рахунок
ТОВ «Патріот»

 

3.

Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесокТОВ «Патріот» (висновок від 28.06.2022 № 30) на інший небюджетний рахунок

Висновок

№ 30

28.06.2022

108

повернення єдиного внеску на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області

4.

Держмитслужба повертає кошти авансових платежів (передоплати) на рахунок ТОВ «Патріот»(висновок від 28.06.2022 № 30), відкритий у надавача платіжних послуг

Електрон

ний висновок

№ 30

28.06.2022

352

повернення коштів авансових платежів (передоплати)

5.

Казначейство на підставі висновку територіального органу ДПС
від 28.12.2022 № 55 повертає кошти з бюджетного рахунка на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг

Електрон

ний висновок

№ 55

28.12.2022

107

повернення грошових зобов’язань

6.

Казначейство на підставі висновку територіального органу ДПС
від 22.12.2022 № 35 перераховує кошти з одного бюджетного рахунка на інший бюджетний рахунок

Електрон

ний висновок

№ 35

22.12.2022

108

перерахування грошових зобов’язань

7.

Казначейство на підставі електронного висновку митниці Держмитслужби від 24.11.2022 № 45 повертає кошти з бюджетного рахунка на депозитний рахунок митниці Держмитслужби

Електрон

ний висновок

№ 45

24.11.2022

353

повернення помилково сплачених сум митних платежів

8.

Казначейство на підставі електронного висновку митниці Держмитслужби від 24.11.2022 № 45 повертає кошти з бюджетного рахунка на

рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг

Електрон

ний висновок

№ 45

24.11.2022

353

повернення помилково сплачених сум митних платежів

 

6. При поверненні коштів єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції територіальні органи ДПС заповнюють такі поля:

«Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції»;

«Сума податку»;

«Додаткова інформація запису».

У поле «Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції» територіальні органи ДПС вносять тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення документа (висновок/заключення), його номер та дату;

у поле «Сума податку» територіальні органи ДПС вносятьсуму, яка має бути зарахована на єдиний рахунок;

у поле «Додаткова інформація запису» територіальні органи ДПС вносять інформацію щодо переказу коштів (повернення єдиного внеску на єдиний рахунок).

 

Приклад заповнення реквізиту «Призначення платежу»

№ прикладу

Напрям повернення

Реквізит «Призначення платежу»

Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції

 

Сума податку

 

Додаткова інформація запису

Тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення

Номер

Дата

1.

Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок у сумі 5000,00 грн ТОВ «Патріот» (висновок
від 28.06.2022 № 30) на єдиний рахунок

Висновок

№ 30

28.06.2022

5000,00

повернення єдиного внеску на єдиний рахунок

 

7. Перерахування коштів, стягнутих органами державної виконавчої служби у межах виконавчого провадження, а також стягнутих територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу/заборгованості на бюджетні/небюджетні рахунки, здійснюється такими органами за кожним напрямом сплати, за кожним кодом виду сплати та оформлюється окремою платіжною інструкцією.

 

8. Формат, структура інформації, яка міститься у відповідних полях реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції та кодів видів сплати при перерахуванні коштів на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок, а також на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, та з бюджетного, небюджетного, єдиного рахунків, що передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства, Держмитслужби та Казначейства, визначаються відповідними протоколами.

 

 

Директор Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової роботи                          Юрій КОНЮШЕНКО

 
архів Опитування
Де Ви пропонуєте розмістити в Кагарлику Алею слави Героїв, які загинули під час російсько-української війни:
біля пам’ятника Героям Небесної Сотні
41 (9.43 %)
біля головної адмінбудівлі міської ради на місці існуючих стендів
284 (65.29 %)
у Кагарлицькому парку вздовж алеї, що веде від фонтану до Меморіалу Слави
100 (22.99 %)
маю власний варіант
10 (2.3 %)
архів Анонси подій

29.08.2023 року  з 10.00 до 12.00  у Кагарлику здійснюватиме прийом громадян  начальник Обухівської РВА Микола Миколайович КРАВЧУК.

Прийом відбуватиметься в приміщенні міської ради (вул.Героїв Небесної Сотні,1). Попередній запис за телефонами:  6-09-81 (Кагарлицька міська рада);  (04572)5-09-16 (Обухівська районна військова адміністрація).

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні  04573-6-12-10,

04573-6-09-81 

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

     ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

     тел.  04573-6-09-83   

Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити ремонтні роботи  у мережах Кагарлицької та Ржищівської громад. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії  в таких населених пунктах:

Публікуємо графік "ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ" жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ:

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВОЛОНТЕРІВ, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА БІЖЕНЦІВ УКРАЇНИ звертається з проханням долучитися до ініціативи «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ВОЛОНТЕРІВ УКРАЇНИ Міжнародної асоціації волонтерів, переселенців та біженців України».  

БФ «Об’єднання світових культур» / United World Cultures Foundation / UWCF, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, Українська молодіжна правнича асамблея проводять ІІІ Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», приурочений до Дня Незалежності України:

ГО «Вектор прав людини» запрошує до участі у поглибленій тренінговій програмі «Допомога допомагаючим» для спеціалістів та спеціалісток, які надають правову, психологічну та психосоціальну допомогу потерпілим від війни рф проти України.

До 32-ї річниці Незалежності України  організовується проведення Всеукраїнського конкурсу творчих проєктів «Код Нації». Конкурс відбуватиметься з 10 липня по 30 вересня 2023 року та має такі етапи:

Публікуємо витяг із наказу  "ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ":

У зв’язку з проведенням робіт із метою забезпечення виконання вимог до дизайну офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, затверджених Наказом Міністерства Цифрової трансформації України від 23 червня 2022 року №57,  ТИМЧАСОВО доступ до матеріалів сайту може бути обмеженим!

Просимо вибачити за тимчасові незручності! 

Актуальні новини публікуються на офіційній сторінці громади у Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100070883606005

Шановні жителі села Стави!

   Виконавчий комітет Кагарлицької міської ради повідомляє, що з 12.06.2023 року буде відновлено автобусний маршрут

о 06.45  «Стави - Кагарлик»  щоденно (крім суботи).

Для безперебійного руху автобусного маршруту просимо провести роз’яснювальну роботу серед жителів для збільшення кількості пасажирів.

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на  серпень  2023 року:

У зв’язку з випадками отруєння дітей  Миронівська філія ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» проводить дослідження води з  індивідуальних колодязів (безкоштовно), що використовується для споживання дітьми  віком до 3-х років:

Національна програма «ВідНОВА:UA» націлена на активну, драйвову молодь віком від 18 до 35 років, та людей, які бажають дізнатися більше про свою країну,  які вже відвідали багато місць в Україні й на тих, хто тільки мріє про подорожі:

Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради «Міськрембудсервіс» на постійну роботу потрібні працівники благоустрою міста.

Основна вимога: уміння працювати з бензоінструментами.

Оплата праці – згідно зі штатним розписом.

Тел. для довідок  5-23-81.

Адміністрація КП КМР «Міськрембудсервіс»

Науково-освітній центр професійного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого пропонує програму підвищення кваліфікації «Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування».

Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області повідомляє.

З 01 квітня 2023 року змінено адресу для листування (поштову адресу):

08001, Київська область, смт Макарів, вул. Варшавська (Пушкіна), 3Б.

Просимо всю просту, цінну, рекомендовану кореспонденцію направляти за новою адресою.

Юридична адреса: 08500, Київська область, м.Фастів, вул. Саєнка Андрія, 10.

В умовах воєнного стану вкрай важливо дбати не лише про особисту безпеку, а й безпеку та недоторканість оселі. Найшвидший та найнадійніший спосіб захистити свій дім – це встановлення сигналізації.  Таку послугу надає спеціалізований підрозділ МВС – поліція охорони. Наряди швидкого реагування працюють цілодобово і мають право виїжджати під час комендантської години:

З метою утвердження історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості, формування та поширення духовних цінностей та пріоритетів  проводиться  Всеукраїнський літературний  конкурс ім. Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг»:

У зв’язку з активністю нового молодіжного руху «Редан», який є російською інформаційно-психологічною операцією з використанням підлітків для внутрішньої дестабілізації,  Служба у справах дітей та сім’ї  звертається:

Публікуємо звіт післяпроєктного моніторингу довкілля «Реконструкція діючого свинокомплексу по вул. Журавлівка, 1Б в с. Новосілки»

Команда BOOSTYLABS за підтримки BITONFEED оголошує про початок конкурсу для студентів українських вузів.

Оголошуємо про початок конкурсу на грант, у розмірі 20000 гривень.

Міжнародна  гуманітарна організація «Людина в біді» («People in Need»): у нас  безперервно працює Гаряча Лінія психологічної допомоги і підтримки для дорослих і дітей за номером нашого телефону Довіри 0 800 210 160 (конфіденційно, анонімно та цілодобово) безкоштовно зі всіх операторів в Україні.

Публікуємо графік руху маршрутки на Кагарлик-2, який діє з 13.03.2023 р.:

ДТЕК "Київські Регіональні Електромережі"  пропонує для ознайомлення ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Застосовується тільки у разі,  якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему

ЛЮДИНА - НЕ ТОВАР! Цінність людського життя - не предмет торгівлі людьми! Торгівля людьми - порушення основоположних прав і свобод

людини і громадянина!  Якщо стосовно Вас або членів Вашої родини вчиняли такі дії:

Жителі Київщини!
    У Київській обласній військовій адміністрації працює телефон «Гарячої лінії».  Якщо вам необхідна консультація щодо роботи структурних підрозділів ОВА, допомога, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області, звертайтеся за телефоном: (044) 363 07 34.
? «Гаряча лінія» працює в робочі дні - понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.

Повідомляємо, що  Кагарлицька ДПІ  здійснює прийом громадян  за адресою: м. Кагарлик, вул. Незалежності, 1,  (колишнє  Управління соціального захисту),  1 поверх, у приміщенні   магазину  "Оріфлейм" біля перукарні "Вікторія"

ЮНІСЕФ разом із навчально-реабілітаційним центром «Джерело» підготували брошуру «Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям», яка містить відповіді на такі запитання:

До уваги споживачів електроенергії публікуємо  ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

КП КМР «ЖЕО» нагадує, що користуватися газовими балонами у квартирах багатоквартирних будинків заборонено!

Газовий балон – це є джерело підвищеної небезпеки.

Обігрівати приміщення за допомогою газових плит/балонів заборонено!

Не нехтуйте правилами безпеки, порушення правил може коштувати життя.

Будьте обережними та відповідальними.

                                                                            Адміністрація КП КМР «ЖЕО»

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

В Україні діє державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагає правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації:

Кагарлицька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення щодо демонтажу, заміни елементів пам’яток Другої світової війни, що поширюють радянські та російські міфи, мають комуністичну символіку, та щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури, мистецтва тощо, у населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №783 утворено Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області як територіальний орган Національної соціальної сервісної служби України:

До уваги багатодітних родин, які виховують від 4-х і більше дітей віком від 4 до 9 років:

 

У Центрі Товариства Червоного Хреста України (м. Кагарлик, вул. Паркова, 10 – колишня чорнобильська аптека, магазин «Оптика») наявні розвивальні рюкзачки:

     Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України» з 1986 року надає безоплатну медичну допомогу населенню всіх регіонів України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Долучайтеся до безкоштовної гарячої лінії Благодійного фонду "ПРАВО НА ЗАХИСТ"!

Розмовний клуб "УКРАЇНСЬКА ДЛЯ ВСІХ" при Центральній бібліотеці   запрошує: 

Український  державний  інститут  культурної спадщини розробив  спеціальний Telegram чат-бот (https://t.me/ZhuynovanaSpadshchyna_Bot), за допомогою якого збираються свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України:

Із  16.05.2022 року відновлює прийом громадян державний нотаріус. Графік роботи:  понеділок – п’ятниця з 08.00 до 13.00. Державний нотаріус працює за  за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова, 2 (каб №3 - другий поверх приміщення Центральної аптеки). Тел. для довідок 098 914 30 14 – Грачова Лілія Ігорівна.

Публікуємо тарифи на послуги з дослідження  щодо безпечності питної води, які надає Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві:

Зацікавлені можуть звертатися за адресою: м.Кагарлик, вул.Паркова, 14а або за номером телефону 6-10-02, 5-17-33.

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! На прохідний ТОВ "Борошномельна компанія "ТЕВІ" за адресою м.Кагарлик, вул.Свято-Троїцька здійснюється продаж борошна (товар фасовано по 10 кг та 50 кг) ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА.

Служба у справах дітей  та сім’ї Кагарлицької міської ради  просить родини з дітьми (до18 років), які у зв’язку з воєнними діями  на території України переїхали до нашого міста, звернутися до ССДС для реєстрації місця тимчасового перебування!

Місцезнаходження ССДС:  Кагарлицький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей".

У  межах  програми  "єПідтримка"  мешканці  Київщини,  які  втратили  роботу,  можуть  отримати  допомогу  від  держави    в    розмірі  6500  грн.   

Публікуємо адреси і телефони ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Просимо терміново відгукнутися тим, хто може допомогти з житлом біженцям із зони бойових дій  – прихистити в себе або здати в оренду кімнату, квартиру чи  хату. Телефонуйте в міську раду: (04573)6-09-81.

Завантажте собі додаток  у Google Play Market (https://bit.ly/35kDDkz) та AppStore (https://apple.co/3K6v9fD) або підпишіться на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації https://t.me/kyivoda - і ви матимете інформацію про оголошення і відбій тривоги.

У Кагарлику в приміщенні міського Будинку культури (вул. Незалежності, 12) працює пункт збору гуманітарної допомоги для наших воїнів, жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та переселенців:

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об'єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація"  пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника  КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація" за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація ЖЕО

Повідомляємо, що у зв’язку зі службовою необхідністю змінено адресу  електронної поштової скриньки (Rvk-kagarlik@ukr.net  - ця скринька була видалена, надіслані листи прийматися не будуть). У подальшому листи слід надсилати на поштову скриньку  kagarlik@post.mil.gov.ua

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

Офіційні сайти та місцеві ЗМІ